Steno Diabetes Center Odense (SDCO) søger vagtplanlægger til nyoprettet stilling

Profilbillede
datoEr du knivskarp til planlægning og koordinering? Har du mod på at arbejde i en tværfaglig og dynamisk sundhedsorganisation? Og har du lyst til at gøre en meningsfuld forskel for mennesker med diabetes? Så er du måske vores nye vagtplanlægger, som får en central rolle i at sikre optimal driftsplanlægning, forbedre patientforløbene og fremtidssikre det gode arbejdsmiljø på Steno Diabetes Center Odense.

Steno Diabetes Center Odense (SDCO) er et regionalt videns- og udviklingscenter inden for behandling, forebyggelse, uddannelse og forskning inden for diabetes.

Vi er i gang med en spændende udvikling, hvor vi skaber organisatoriske forandringer i vores diabetesambulatorium. Samtidig forbereder vi os på at flytte ind i vores egen Steno-bygning som er del af det nye OUH.

Vi har derfor brug for en vagtplanlægger, der - som del af driftsledelsen - skal være med til at sikre den daglige koordinering og planlægning. Du får en central rolle i alt fra indgåelse af patientaftaler til at have øje på ressourcer, booke lokaler samt finde gode og fleksible løsninger i forhold til planlægning for vores ansatte.

Når vi flytter til nye, flotte omgivelser på det nye OUH, får du få en vigtig opgave i at koordinere optimal udnyttelse af klinikrum og patientflow i samarbejde med de andre afdelinger på OUH, som også får patientkontakt i huset. Du får en nøglerolle i den nyskabte funktion, hvor du sammen med ledelsen skal sikre, at SDCO er et sted, hvor vi dels oplever høj patienttilfredshed, dels fastholder og rekrutterer de dygtigste medarbejdere og ledere til organisationen.


Stillingens organisatoriske placering

Stillingen er organisatorisk placeret i Steno Diabetes Center Odense, hvor du vil referere til afdelingsledelsen. I hverdagen indgår du i driftsledelsen af diabetesambulatoriet. Dermed bliver du del af et hold, som i dag består af en lægefaglig klinikchef, en chefsygeplejerske og en sekretariatsleder, som understøttes af en sygeplejerske med koordinerende funktion. I forbindelse med udflytningen til det nye OUH vil du også få et tæt samarbejde med vores ansvarlige flyttekoordinator, som er en del af sekretariatet i staben på SDCO.


Dine ansvars- og opgaveområder

 • Ansvar for vagttilrettelæggelsen for afdelingens tværfaglige kliniske personale ud fra en helhedsorienteret tilgang med afsæt i Region Syddanmarks principper for god vagtplanlægning.
 • Medansvarlig for den daglige koordinering ved ændringer til arbejdsplanen med funktion fra kl 7.30 dagligt. Der vil også være mulighed for at have hjemmearbejdsdage.
 • Medvirke til forbedring af flow igennem afdelingen/sygehuset, så vi arbejder så effektivt som muligt.
 • Medansvarlig for at tilvejebringe relevante data til understøttelse af afdelings- og funktionslederne i optimal produktionsplanlægning.
 • Medvirke til udarbejdelse af datadrevne analyser til understøttelse af forbedringsarbejdet lokalt i afdelingen og på tværs af sygehuset.
 • Medansvarlig for at omsætte relevant ledelsesinformation til monitorering og opfølgning, således at nye arbejdsgange og initiativer får den ønskede effekt.
 • Medvirke til at sikre, at patientrettigheder og lovgivning omsættes til daglig praksis.
 • Understøtte daglig koordinering internt i afdelingen og på tværs af samarbejdende afdelinger i den øvrige del af sygehuset med kollegaer, som sidder i lignende funktioner.
 • Sammen med andre vagt- og forløbsplanlæggere på OUH får du også en opgave i at være brobygger og sikre dialog på tværs af organisationen, så planlægningsaspekterne omkring gode patientforløb udvikles bedst muligt – både indenfor afdelingen og på tværs af afdelinger på hele OUH.
Den ideelle kandidat

 • Har erfaring med arbejdstidsplanlægning og solidt kendskab til overenskomster og arbejdstidsregler på sundhedsområdet.
 • Har erfaring som leder, selv om det ikke er en del af jobbeskrivelsen.
 • Vægter positiv og tydelig kommunikation.
 • Har øje for, at personalets trivsel og det gode arbejdsmiljø er vigtigt for at skabe udvikling og det gode patientforløb.
 • Har sundhedsfaglig indsigt.
 • Stortrives i en koordinerende funktion, hvor to dage ikke er ens og hvor personalets fremmødeplaner kan ændres med kort varsel.
 • Arbejder struktureret, selvstændigt og tværfagligt.
 • Har gode samarbejdsevner, er procesorienteret og systematisk.
 • Har forståelse for helheden i opgaveløsningen.
 • Kan forstå og udfordre komplekse processer med administrativt flair og indsigt.
 • Har også gerne kendskab til den Syddanske forbedringsmodel / LEAN tankegangen.
 • Er serviceminded og åben for at løse personaleadministrative opgaver.
 • Har flair for IT – gerne med erfaring med anvendelse af HOS INFO og EPJ SYD.
Vi tilbyder

 • En arbejdsplads med en klar vision for kerneopgaven.
 • Engagerede og erfarne kollegaer i et stærkt tværfagligt fællesskab.
 • Et godt arbejdsmiljø med fokus på samarbejde, sparring og kollegial respekt og omsorg.
 • Varierende arbejdsopgaver med stor indflydelse på opgaveløsningen.
 • Gode muligheder for kompetenceudvikling.
 • En organisation i konstant udvikling, hvor du får en nøgleposition med indflydelse på nye tiltag.
 • En aktiv sundhedsfremmegruppe med gode kollegiale sammenkomster.
 • En ledelse, der har fokus på at møde medarbejderne tillidsfuldt, lyttende og involverende og samtidig stiller høje krav, når det gælder medarbejderskabet og den faglige kvalitet.
 • Gratis kaffe og frugtordning.


Løn- og ansættelsesvilkår

Løn efter gældende overenskomst mellem Danske Regioner og den gældende faggruppeoverenskomst omfattet af lokal løndannelse.

Forventet start d. 1. august 2024 eller efter nærmere aftale. Der indhentes referencer inden ansættelse. Referencer kan oplyses ved samtale eller kort derefter.


Ansøgning

Lyder dette som noget for dig, vil vi glæde os til at modtage din ansøgning med oplysninger om tidligere beskæftigelse vedlagt relevante papirer.

Ansøgningsfristen er torsdag d. 30. maj 2024. Samtaler forventes afholdt fredag d. 7. juni 2024.

Ønsker du at høre mere om stillingen, er du velkommen til, at kontakte Chefsygeplejerske Lene Borgen Esmann tlf.nr.2983 0332 eller mail lene.borgen.esmann@rsyd.dkVi ser frem til, at høre fra dig !INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Odense Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Odense Universitets Hospital, J.B. Winsløws Vej, 5000 Odense C

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 30-05-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6033491

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet