Nyheder fra Odense

14 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Odense og omegn

Job tilbydes:
Jordemoder til funktion i Kendt Jordemoder Ordning Nyt Liv OUH
Jordemoder til Kendt Jordemoder Ordning på OUH i Odense Vi søger en jordemoder til funktion i Kendt Jordemoder Ordning Nyt Liv. Stillingen er på 37 timer ugentligt med opstart 1. november 2021 Du ansættes ved OUH Odense Universitetshospital med tjeneste i Kendt Jordemoder Ordning. Vi forventer: At du brænder for den normale fødsel, tætte relationer og kendthed/kontinuitet. At du har gode samarbejds- og kommunikationsevner. At du har mod på at løse opgaver selvstændigt og indgå i et lille team. At du er fleksibel og udviser stabilitet i dit fremmøde. At du har lyst til at arbejde i Dø-vagter. Stillingsbeskrivelse Se protokollat for ordningen, klik her: Kendt Jordemoder KJO Nyt Liv i Odense varetager svangreomsorg og fødselshjælp for 150 gravide/fødende om året heraf er ca. 50 % ml. 18-24 år. Ordningen varetager ikke hjemmefødsler. Hør mere om stillingen: Du er meget velkommen til at kontakte afdelingsjordemoder Ulla Rudbeck mail ulla.rudbeck@rsyd.dk eller telefon 20369233 Ansøgningsfrist Ansøgningsfrist: 10. oktober 2021 kl. 23.59. Samtaler forventes afholdt: uge 41 2021. Løn og ansættelsesforhold I Henhold til overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og sundhedskartellet. Region Syddanmark anvender prøvetid for nyansatte i regionen. Der indhentes børneattest, idet der som led i ansættelsen, vil være direkte kontakt med børn under 15 år. Ansøgning fremsendes via ”Søg nu” eller ”Søg stillingen” Vi glæder os til at høre fra dig. Få mere at vide om din nye arbejdsplads på www.ouh.dk.
Odense Universitets Hospital
Indrykket 16. september på JobNet
Job tilbydes:
Spillemyndigheden søger en jurist med teknisk interesse til spændende opgaver inden for udbud af pengespil på onlinemarkedet
Er du jurist og kan du tænke dig at lære mere om, hvordan de tekniske aspekter ved internettet, såsom hvordan en VPN fungerer, hænger sammen med spilloven? Du ville dermed blive en del af Spillemyndighedens vigtige opgave med at sikre rammerne for fair spil i Danmark. Bliv både juridisk og teknisk ekspert indenfor online pengespil Spillemyndighedens arbejde med regulering af og tilsyn med det danske spilmarked indebærer ligeledes bekæmpelse af det ulovlige marked, der indeholder flere tekniske problemstillinger såsom hjemmeside- og betalingsblokeringer. Du vil komme til at blive ekspert inden for lovgivningen for området med udbud af online pengespil med særligt fokus på de tekniske rammer, og dermed være med til at sikre at Spillemyndighedens tilsyn følger med udviklingen i markedet. Du vil få et job i en spændende branche, der er i stor udvikling og med politisk bevågenhed. I stillingen vil du blive en del af Spillemyndighedens tværfaglige gruppe, der arbejder med bekæmpelse af ulovligt spil. Gruppens arbejde består af markedsovervågning, sagsbehandling i forbindelse med hjemmesider med ulovligt spil samt arbejde med problemstillinger vedrørende grænseområdet mellem gaming og gambling. Udover arbejdet med ulovligt spil, vil du også indgå i kontorets øvrige arbejdsopgaver, hvor du bl.a. vil skulle være juridisk kontaktperson for en række tilladelsesindehavere. Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af: juridiske opgaver og projekter i forbindelse med bekæmpelse af ulovligt spil, med særligt fokus på den tekniske del af arbejdet juridiske opgaver forbundet med udstedelse af tilladelser til udbud af pengespil på onlinemarkedet, som er en godkendelsesproces, der fordrer en tæt dialog med ansøgerne juridisk vejledning af tilladelsesindehavere/spiludbydere at føre løbende tilsyn med tilladelsesindehaverne lovfortolkende arbejde at begrunde og udstede sanktioner. Arbejdsdagen i Spillemyndigheden indebærer et tæt samarbejde med kolleger i kontoret og på tværs af organisationen, og vi sætter en ære i at lykkes med vores opgaver på en fleksibel, konstruktiv og uhøjtidelig måde i et positivt arbejdsmiljø. Du vil blive en del af kontoret Væddemål, Onlinekasino og Markedsanalyse, som er ansvarlig for bl.a. at vejlede spiludbydere, udstede tilladelser, føre tilsyn, have kontakt med branchen, udarbejde statistik og markedsanalyse, overvåge det ulovlige spilmarked, lovfortolke og begrunde sanktioner. Skarp juridisk forståelse og dygtig formidler Din uddannelsesmæssige baggrund er cand.jur. eller lignende. Både nyuddannede og erfarne kan komme i betragtning. Vigtigst er det, at du er nysgerrig på fagområdet og har en stærk juridisk og teknisk forståelse. Vi lægger vægt på, at du er en dygtig og velformuleret formidler, som kan kommunikere klart både i skrift og tale. Det vil endvidere være en fordel, hvis du har erfaring med at skrive afgørelser, men ikke et krav. En del af spillemyndighedens opgaver involverer dialog med udenlandske spiludbydere og samarbejde med andre internationale myndigheder på spilområdet, derfor er gode engelskkundskaber en forudsætning. Vi bygger vores arbejde på høj faglighed og stort engagement og forventer, at du har et godt overblik, er struktureret og sætter en ære i at levere arbejde af høj kvalitet. Som person er du serviceminded, effektiv og en holdspiller med gode samarbejdsevner, ligesom du også evner at arbejde selvstændigt. Ambitiøs styrelse med højt til loftet I Spillemyndigheden arbejder vi for at sikre rammerne omkring et ansvarligt, fair og velreguleret spilmarked til gavn for spillere, spiludbydere og for samfundet. Åbenhed og dialog er kendetegnende for den måde, vi arbejder på. Udviklingen og nye trends inden for spilverdenen stiller krav til vores ekspertise og evne til at agere fremsynet. De mange spændende og udfordrende arbejdsområder går hånd i hånd med vores høje faglighed. Vi vægter samarbejde, trivsel og gensidig respekt højt, og vores gode resultater bliver skabt af en kombination af arbejdsglæde, nysgerrighed og engagement. Spillemyndigheden er en styrelse i Skatteministeriet. Ansøgning og ansættelse Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via nedenstående link snarest muligt, og senest den 4.oktober 2021 kl. 12.00. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef for Væddemål, Onlinekasino og Markedsanalyse Jan Madsen på tlf. 7238 9659 eller på mail jm@spillemyndigheden.dk. Vi afholder ansættelsessamtaler i umiddelbar forlængelse af ansøgningsfristen. Ved eventuel indkaldelse til anden samtale bliver der gennemført en test som led i ansættelsesproceduren. Forud for ansættelse kan der blive indhentet referencer. Løn og ansættelsesvilkår Du ansættes efter gældende overenskomst mellem Akademikernes Centralorganisation og Finansministeriet. Stillingen er med tiltrædelse snarest muligt og senest 1. december 2021. Tjenestestedet vil være Englandsgade 25, 5000 Odense C. Ansættelsesområde Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Spillemyndigheden opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Læs mere om os på Spillemyndigheden.dk, Rofus.nu og på LinkedIn.com.
Spillemyndigheden
Indrykket 17. september på JobNet
Job tilbydes:
Neurokirurgisk Afdeling U, Odense Universitetshospital søger en arbejdsmiljøkoordinator og patientsikkerhedsansvarlig sygeplejerske eller medarbejder med anden sundhedsfaglig baggrund
Stillingsbetegnelse Sygeplejerske med ansvar for arbejdsmiljø, kvalitet og patientsikkerhed. Ansættelse under afdelingsledelsen med primær reference til oversygeplejersken. Spørgsmål om stillingen Brænder du for arbejdsmiljø, og kan du se en sammenhæng mellem arbejdsmiljø, kvalitet og patientsikkerhed, så har du en enestående mulighed her. I en nyoprettet projektstilling vil du få mulighed for at påvirke kvaliteten i sygeplejen med fokus på patientsikkerhed og arbejdsmiljø samt understøtte OUH's pejlemærke inden for patientsikkerhed. Du deltager i afdelingens Styregruppe og Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed og Forbedringsarbejde. Du indgår i et tæt samarbejde med afdelingens udviklingssygeplejerske, funktionsledere, kliniske specialister og nøglemedarbejdere. Du skaber sammenhæng mellem overordnede initiativer og implementeringsprocesser i de kliniske afdelinger og arbejder proaktivt med at udvikle og understøtte en sund patientsikkerhedskultur. Som arbejdsmiljøkoordinator skaber du sammenhængskraft mellem afdelingens AMG samt gennemfører in- og ekstern audit. Du sikrer udarbejdelse og opfølgning på handleplaner, så afdelingen til enhver tid lever op til gældende arbejdsmiljølovgivning. Du arbejder målrettet med at afdække nærved-hændelser, med fokus på at reducere arbejdsskader og potentielle UTH, så patientsikkerhed er integreret i alle arbejdsprocesser. Du har analytisk tilgang til kvalitetsdata og formår, i samarbejde med nøglemedarbejdere, at sætte retning for en sund "Patientsikkerhedskultur". Stillingen er i dagtid og uden vagtforpligtelse. Stillingen er på fuld tid med start 01.12.2021. Hvem søger vi? Du er sygeplejerske eller har en anden sundhedsfaglig baggrund Du har erfaring som arbejdsmiljøkoordinator eller AMIR Du har erfaring med at beskrive, udføre, implementere og evaluere udviklingsprojekter Du har gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner Du har gode sociale og kommunikative kompetencer og forstår vigtigheden af et respektfuldt samarbejde Du arbejder selvstændigt, systematisk og målrettet Du er synlig i afdelingen og understøtter arbejdsmiljømæssige initiativer i de enkelte afsnit Du sætter pris på at være en del af klinikken og have den direkte patientkontakt Du har kendskab til arbejdet med Den Syddanske Forbedringsmodel Du danner netværk lokalt og nationalt Du arbejder anerkendende og formår at skabe tillidsfulde relationer. Hvad får du i stillingen? Du vil ingå i et tæt samarbejde med afdelingens ledergruppe, LMU, driftsledelserne, afdelingens centrale nøglepersoner og AMG i alle afsnit Du får kompetente kolleger og gode sparringspartnere Du får mulighed for at være medvirkende til at udvikle stillingen Du får mulighed for at igangsætte og facilitere processer Du får mulighed for at deltage i relevante forberedelsesspor frem mod nyt OUH. Hvem er vi? Neurokirurgisk afdeling er en specialafdeling, der varetager akut og planlagt undersøgelse, behandling og pleje af alle patienter med en neurokirurgisk sygdom d.v.s. hjernekvæstelse, blødning og svulster i hjernen, misdannelser i centralnervesystemet, (f.eks. rygmarvsbrok), slidgigt, svulster og discusprolaps i rygsøjlen. Endvidere varetages behandling af beskadigede eller anden påvirkning af nerver, samt behandling med elektroder til afhjælpning af smerter. Afdelingen består af 2 sengeafsnit, et ambulatorium, intensivt afsnit, operationsgang og Respirationscenter Syd. Lidt om OUH OUH Odense Universitetshospital har i alt 10.200 ambitiøse medarbejdere, som hver dag stræber efter at sætte "patienten først" og give dem den bedste pleje og behandling. Vi er et hospital med en forskningsindsats i stærk vækst, en økonomi i balance, et stort fokus på kvalitetsindsatsen og vækst i volumen på det højt specialiserede område. OUH har et budget på ca. 7,3 mia. kr. , ca. 106.000 udskrevne patienter og over 1,1 mio. ambulante besøg pr. år. Læs mere om Neurokirurgisk Afdeling U på vores hjemmeside. Vil du vide mere? Hvis stillingsopslaget har vakt din interesse, så kontakt os gerne. Du er velkommen til at kontakte oversygeplejerske Charlotte Hollmann, tlf. 29 43 78 82, charlotte.hollmann@rsyd.dk og/eller ledende overlæge Mogens Tange, tlf. 21 14 52 21, mogens.tange@rsyd.dk. Ansøgningsfrist er den 17.10.2021. Samtaler forventes afholdt 20.10.2021. Der vil ved ansættelse blive indhentet børneattest.
Odense Universitets Hospital
Indrykket 17. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Odense 

Odense er Danmarks tredje største by. Byen ligger på Fyn, og har omtrent 179.600 indbyggere. Odense ligger 3 kilometer syd for Odense fjord og lige ved Odense å. I byen er landets næststørste hospital, Odense Universitetshospital, OUH, placeret. Byen ligger i kommunen af samme navn, Odense kommune, hvor Odense by også er hovedby. Af byer i nærheden ligger blandt andre Kerteminde, Marslev og Munkebo tæt på Odense. Odense C har postnummeret 5100. 


Odenses historie

Odense er en af Danmarks ældste byer. Det vides fordi byen første gang nævnes i en tekst fra år 988. Byens navn stammer tilbage fra vikingetiden, og skulle efter sigende komme af navnet Odinsø. Her skulle den nordiske gud Odin engang have boet. I byen har Nonnebakken, som er en af Danmarks seks ringformede trelleborge, lagt i fortiden. Når man går tur gennem byen, mærker man tydeligt, at den emmer af historie. I byen kan der findes smukke og velbevarede bindingsværkshuse, som nu er en del af Odenses Bymuseum. Hvis man interesserer sig det mindste for historie, er Odense domkirke også værd at besøge, når man som turist kommer til byen. Domkirken Sankt Knuds kirke, der er opkaldt efter Knud den hellige, er beundringsværdigt indefra som udefra. Kirken blev indviet tilbage i år 1499, Og har lige siden været en af byens kendemærker. Sankt Knuds kirke har et imponerende tårn, som er hele 63 meter højt. 


Kulturlivet i Odense

Som Danmarks tredje største by har Odense en bred palette af forskellige spændende kulturarrangementer og forestillinger at byde på. Odense Teater, som har stået for at underholde publikum med sine forestillinger siden 1796, er landets andet ældste teater. På teatret, som har adresse i Jernbanegade centralt i Odense C, kan du opleve mange forskellige forestillinger. Teatret har forestillinger for både børn, voksne og for hele familien. Der er ofte udskiftning i de aktuelle forestillinger. På Teatrets hjemmeside kan du både se hvilke forestillinger du kan se lige nu, og du kan samtidig se hvilke, du har mulighed for at opleve som kommende forestillinger på teatret. 


Odense er desuden kendt for den verdenskendte eventyrforfatter og digter, H. C. Andersen. H. C. Andersen er født og opvokset i byen, og boede her, til han som 14 årig rejste til København. H. C. Andersens forhistorie i byen kan mærkes og opleves flere steder. I det lille gule hus på Hans Jensens stræde, hvor han voksede op, kan man i dag opleve et lille hyggeligt museum, som fortæller om den folkekære H. C. Andersens barndom. Foruden det lille hus, som har huset den fattige familie, Andersen er opvokset i, kan man i Odense opleve H. C. Andersen museet i Claus Bergs Gade, hvis man er mere nysgerrig på forfatterens liv. Her i museet kan du opleve en imponerende samling af mere end 32.000 genstande, som vil give dig et nærgående indblik i forfatterens liv. 

Shopping, restauranter og natteliv i Odense

Hvis byens gæster og indbyggere skulle få lyst til at shoppe, giver Odens rige muligheder for det. Odense har Danmarks længste gågade. Hvad end du er på jagt efter tøj, sko, bøger, tasker, elektronik eller noget helt andet, har du rigtig gode chancer for at finde det i de mange butikker her på gaden. Foruden det brede udvalg af butikker er der også en række hyggelige restauranter, cafeer og kaffebarer, hvor du har gode muligheder for at få stillet sulten, sukkertrangen eller kaffetørsten efter en lang shoppingdag. 


Desuden har Odense også et bredt udvalg af forskellige loppemarkeder. Særligt i sommermånederne er der gang i disse markeder. Du kan blandt andet gå på genbrugsjagt på havnen, når det store hyggelige udendørs marked har åbent. Store og små stande og bikse stiller op og er klar til at handle hver søndag i perioden fra i slutningen af marts til midt oktober måned. 


Hvis du skulle få lyst til en hyggelig aften i byen, giver Odense dig også rig mulighed for dette. I byen har du mulighed for at besøge en bred vifte af steder, hvor du kan nyde et glas vin, en cocktail eller en god øl. På Fyn er der en del mindre bryggerier. Disse kan du smage lokale øl fra flere forskellige steder i byen. Har du lyst til at opleve levende musik til en god bid mad, er der rigtig ofte mulighed for dette på byens spisesteder. Du kan finde live musik for enhver smag rundt omkring i byen. Dog kræver det ofte at du undersøger på forhånd, hvor og hvornår bandsene optræder. 

Byens natur

Hvis du og familien besøger Odense, og har lyst til at opleve naturen omkring byen, er det uden tvivl anbefalingsværdigt at leje en kano og sejle ud på åen. Hos Odense Aafart har i mulighed for at sejle ud i kanoer på ruter, der strækker sig over forskellige distancer mellem 3 og 10 kilometer. Hvis i har lyst til en længere tur, og til at opleve den smukke å over flere dage, kan i også få arrangeret en flerdages sejltur i den smukke natur. I har også mulighed for at leje vandcykler, hvis kanoen ikke er noget for jer.