Socialfaglig medarbejder til Socialpædagogisk bostøtte, TEAM 5

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Team 5 søger pr. 1. januar 2024 en medarbejder med pædagogfaglig uddannelse og baggrund. Stillingen er på 37 timer ugentlig og arbejdstiden ligger primært i dagtimer, men også med enkelte aften og weekender.

Om os
Team 5 er et §85 (socialpædagogisk) støttetilbud, der yder støtte og vejledning til 22 voksne borgere i eget hjem i hele Odense Kommune. Målgruppen er overvejende borgere med en nedsat psykisk funktionsevne. De har et middel til stort støttebehov og har ofte tidligere været forsøgt støttet på andre måder. Borgerne har ofte andre udviklingsforstyrrelser, tilknyttede sindslidelser, misbrugsudfordringer eller særlige sociale problemstillinger i kombination med nedsatte kognitive færdigheder.

I Team 5 er der ansat 6 medarbejdere med forskellige socialfaglige uddannelser og  baggrund. 

Støtten tager udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang, med fokus på udvikling af borgerens egenmestring og selvstændighed. Herunder at udvikle og støtte op om borgerens personlige færdigheder og ressourcer, samt kompensere for færdighedstab og modvirke social udstødelse/isolation. Ligeledes kan støtten have et forebyggende sigte, for at undgå borgerens situation forværres, eller for at undgå et mere indgribende støttetilbud. Støtten kan gives i borgerens hjem, - ved fremmøde i lokaler på Grønløkkevej og ved telefonisk kontakt til/fra borgeren. Støtten foregår primært individuelt til hver enkelt borger.

Om jobbet
Opgaverne er mangeartede og forskellige, men strækker sig bl.a. over:

 • Støtte i forhold til planlægning af en overskuelig hverdag for borgeren.
 • Støtte til at indgå i, og bevare eller udvikle borgerens sociale relationer og netværk (eks. familie, venner, interessegrupper etc.).
 • Undgå social isolation, -konfliktløsning, - understøtte kognitive såvel som  praktiske færdigheder ud fra den enkelte borgers ressourcer, muligheder og ønsker.
 • Støttende samtaler, - støtte og vejledning i almindelig daglig livsførelse, -vejledning om fritidstilbud, bo- og beskæftigelsesmuligheder samt forebyggende sundhedstiltag.
 • Støtte/vejledning/tolkning/ledsagelse i forhold til omgivende samfund.
 • Samarbejde med andre offentlige myndigheder omkring borgeren. Herunder hjemmeplejen, Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, læger og øvrige sundhedssystem.
Om dig
Vi søger en kollega, som:
 • Har en socialfaglig uddannelse og erfaringsbaggrund, og gerne specifik  erfaring med borgere, der skal have alternative tilgange.
 • Evner og har erfaring/lyst til at arbejde selvstændigt i borgernes hjem.
 • Er tillidsskabende og anerkendende i sin grundlæggende relation til både borgere og kolleger.
 • Kan arbejde med personlige handle-/samarbejdsplaner (skriftlighed) med udgangspunkt i borgerens behov og perspektiver (rehabiliterende tilgang).
 • Kan arbejde målrettet og struktureret med komplekse problemstillinger, over længere tid.
 • Er engageret, psykisk robust, ansvarlig, åben og har et godt humør.
 • Er fleksibel i forhold til fælles opgaveløsning, og ønsker at være en del af et team, hvor støtte til borgere er omdrejningspunktet i en faglig og uhøjtidelig hverdag.
 • Primært kan handle og agere selvstændigt i hverdagen, men også som dynamisk holdspiller, når dette fordres. 
 • Er villig til at modtage supervision, og deltage i sparring og feedback.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. 

Ved evt. ansættelse på handicapområdet indhentes §22 straffeattest.

Vil du vide mere?
Evt. yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos rehabiliteringsleder Kaj Johansen på 40 22 87 55. 

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 27. november 2023. Samtaler forventes afholdt den 28. -30. november 2023.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Odense Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Odense Kommune, Grønløkkevej 34, 5000 Odense C

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 27-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5941159

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet