Kirurgisk Afdeling A søger en engageret og visionær ledende lægesekretær med ambitioner for sit fag og som brænder for ledelse. Start 1. maj 2024 eller efter aftale

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Sekretærgruppen i Afdeling A består af 38 sekretærer, sundhedsservicesekretær og SAK studerende. Gruppen er opdelt i fire kliniske teams og et forskningsteam. Hvert team er styrket med en udviklingsfunktion og registreringsfunktion. Der er tilknyttet en stedfortræder for henholdsvis Svendborg / Nyborg og Odense matrikel. Vi søger en person, som kan lede sit personalet med overblik over afdelingens samlede sekretærgruppe, dit fags faglige og organisatoriske udfordringer samt hvert enkelt team og sekretærs potentialer.

Vi har brug for, at du har gode samarbejdsevner, har gennemslagskraft og kan etablere et tillidsfuldt forhold til afdelingens øvrige ledergruppe, dine egne stedfortrædere- og dine enkelte medarbejdere. Du skal medvirke til at sikre en arbejdsplads, hvor sekretærgruppen bruger deres kompetencer, udvikler sig og trives til gavn for arbejdsmiljøet og patienterne.

Vi tilbyder dig:

 • God introduktion og oplæring, inkl. en ledermentor
 • Et selvstændigt, ansvarsfyldt spændende lederjob
 • Grundig on-bording og introduktionsprogram til afsnittet og Afdeling A som helhed
 • En innovativ og foranderlig afdeling der konstant finder på nye ideer
 • Ledelsesmæssig støtte og sparring med afdelingsledelsen samt afdelingens øvrige ledere
 • Mulighed for løbende kompetenceudvikling
 • Supervision ved ekstern erhvervspsykolog 6 gange årligt, sammen med de øvrige oversygeplejersker og ledende lægesekretær kollegaer
 • En administrativ sekretær der har tilknytning til dig/afdelingsledelsen.
Vi ønsker, at du:
 • Er uddannet lægesekretær, gerne med tidligere ledelseserfaring og har fokus på udvikling af sekretærfaget
 • Praktiserer ordentlighed og rummelighed i din ledelsesstil og vil arbejde for høj faglighed og et godt arbejdsmiljø
 • Har gode kommunikations- og formidlingsevner samt formår at skabe lydhørhed og få følgeskab
 • Arbejder inddragende og involverende, men samtidig tør træffe nødvendige beslutninger
 • Har mod på at uddelegere arbejdsopgaver i tæt samarbejde med stedfortræderne
 • Har lyst til at lede i en afdeling præget af forandring og mangeartede krav til produktivitet, faglig kvalitet og udvikling
 • Indgår aktivt i afdelingens ledergruppe og her arbejder for fælles mål og fokus på patienten.
Om Afdelingen A Kirurgisk Afdeling A er en højt specialiseret, ambitiøs og dynamisk afdeling med fokus på cancerbehandling, øvre og nedre benign kirurgisk gastroenterologi samt børnekirurgi. Afdelingen består af ca. 350 medarbejdere. Kulturen i afdelingen er præget af tillid, respekt, humor og et konstant fokus på god patientbehandling.

Afdelingens sekretærgruppe er faggruppen, som binder de gode patientforløb sammen, sekretærgruppen er engagerede, har høje faglige kompetencer og et konstant fokus på patient og pårørende.

Kirurgisk Afdeling A arbejder på tre matrikler, Nyborg Sygehus, Svendborg Sygehus og Odense Universitetshospital. Det forventes at den ledende lægesekretær er synlig på alle tre matrikler. Sekretærgruppen har fokus på selvledelse og styrkelse af fagligheden i hvert enkelt sekretærteam.

Derudover vil der komme nye spændende opgaver med at sikre organiseringen, fagligheden og trivslen for sekretærgruppen i forbindelse med flytningen fra nuværende OUH til Det Nye OUH.

Afdelingsledelsen består af en ledergruppe på en cheflæge, en chefsygeplejerske, en ledende lægesekretær, syv oversygeplejesker, en forskningsleder, fem ledende overlæger og to uddannelsesansvarlige overlæger.Løn og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for lægesekretærer m.fl. mellem HK/Kommunal og Regionernes lønnings- og takstnævn.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos:
Cheflæge Claus Chr. Vinther, tlf.: 2059 5697, e-mail: Claus.Vinther@rsyd.dk
Stedfortræder Anette Engstrøm, tlf.: 5142 7661, e-mail: Anette.Engstroem@rsyd.dk
Stedfortræder Anne-Mette Frisch Andersen, tlf.: 2125 6036, e-mail: Anne-Mette.Frisch.Andersen@rsyd.dkAnsøgning Ansøgningsfristen er den 15. marts 2024, ansættelsessamtaler afholdes den 22. marts 2024.
Det anbefales, at der søges via Region Syddanmarks jobportal.
Læs mere om Kirurgisk Afdeling A på Facebook, LinkedIn og Instagram.INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Odense Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Odense Universitets Hospital, J.B. Winsløws Vej, 5000 Odense C

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5998388

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet