Introduktionslæge til Hudafdeling I og Allergicentret, Odense Universitetshospital

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Introduktionslæge til Hudafdeling I og Allergicentret, Odense Universitetshospital, pr. 1. september 2023

Har du lyst til at prøve kræfter med dermatologi? Her er chancen for at komme ind i et meget spændende speciale.
Mange tror, at dermatologi er overfladisk, men virkeligheden er en anden. Her er masser af intern medicin og multidisciplinært samarbejde med f.eks. pædiatri, plastikkirurgi, hæmatologi, reumatologi, infektionsmedicin og onkologi – you name it. Samarbejdet med patienten i fokus er vejen frem.

Afdelingen ser 55.000 ambulante patienter om året og består af tre afsnit: Allergicentret, I-ambulatoriet og Dagklinik 7. sal. Som introduktionslæge vil du få funktion alle steder. Inden du bliver sendt på banen, vil der være en grundig introduktion og gradvis oplæring, og du vil altid have en mere erfaren medspiller ved din side, som du kan læne dig opad.

Vi har landsfunktion for HAE og mastocytose, og vi har en stærk forskningstradition og huser Eliteforskningscentret ORCA, så der er masser af muligheder for at komme i gang med at forske.

Om Hudafdeling I generelt
Hudafdeling I og Allergicentret er den eneste specialafdeling i Region Syddanmark, der varetager undersøgelse og behandling af patienter med alle former for hudsygdomme, allergologiske sygdomme og seksuelt overførbare sygdomme.
Afdelingen varetager behandlinger på såvel hovedfunktionsniveau som regionsfunktionsniveau og har højt specialiseret funktion for hereditært angioødem (HAE), kontakteksem og arbejdsdermatologi, mastocytose, udredning og behandling af komplicerede allergiske lidelser inklusiv insulinallergi. Patienter modtages efter henvisning fra praktiserende læger, praktiserende speciallæger i hudsygdomme og andre hospitalsafdelinger.

Afdelingen er opdelt i 3 afsnit, der i alt modtager ca. 300 ambulante patienter dagligt.

Hudambulatoriet, Indgang 142 stuen
Foretager udredning og behandling af patienter i alle aldersgrupper med hud- og kønssygdomme (seksuelt overførbare sygdomme, genitale dermatoser, hudtumorer, operationer, lys og laserbehandling samt behandling for hyperhidrose).

Hudambulatoriet, Patienthotellet 7.sal
Modtager patienter i alle aldre til udredning og behandling af svære og kroniske hudsygdomme (psoriasis, HAE, patienter med immunologiske sår, kontakteksem, håndeksem, atopisk eksem, bindevævssygdomme i huden, medfødte hudsygdomme og kronisk urticaria). Afdelingen har et allergi laboratorium, der foretager undersøgelse for kontaktallergi.

Allergicentret, Indgang 142, 1.sal
Modtager patienter, både børn og voksne, til udredning og behandling af komplicerede allergiske lidelser (lægemiddelallergi, fødevareallergi, insektstiksallergi) i samarbejde med forskellige afdelinger på OUH. Allergicentret har tilknyttet Mastocytose centret (MastOUH).

Klinisk forskningsenhed Hud og Allergi
Forsker i anvendelsesorienterede videnskabelige projekter med udgangspunkt i diagnostik, forebyggelse og behandling. Forskningsenheden samarbejder med andre forskningsenheder i både ind- og udland. Endvidere har afdelingen eliforskningscentret ORCA, som har fokus på den kliniske og laboratoriemæssige forskning i anafylaksi.
Forskningsenheden er forankret på Syddansk Universitet.

Sengepladser
Afdelingen råder over sengepladser på FAM til brug ved akutte/subakutte indlæggelser.

Ledelse
Hudafdeling I og Allergicentrets afdelingsledelse består af en chefsygeplejerske og en cheflæge. Afdelingen har indført sektionsopdelt ledelse for at styrke afdelingens kerneydelser og samtidig synliggøre afdelingens højt prioriterede indsatsområder. Sektionsledelserne består af en oversygeplejerske og en ledende overlæge i hvert af de 3 afsnit (Hudambulatoriet stuen, Hudambulatoriet 7.sal og Allergicentret). Endvidere varetager den ledende lægesekretær den daglige ledelse for afdelingens sekretariater.

Personale Hudafdeling I og Allergicentret
Afdeling er normeret til 101 fuldtidsstillinger og fordeler sig ca. som følger:
50 sygeplejersker
18 lægesekretærer og administrative sekretærer
35 læger
2 social- og sundhedsassistenter
1 diætist

Læs mere om Afdeling I her

Arbejdstilrettelæggelse
Dagstjeneste samt – efter nærmere aftale med vagtplanlægger - tilkaldevagt fra hjemmet.

Bemærkninger
Bolig kan kun stilles til rådighed, såfremt der er ledige boliger inden for den aktuelle boligpulje.

Løn- og ansættelsesforhold
I henhold til overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.

Ansættelse er betinget af en ren børneattest, som vil blive rekvireret ifm. ansættelse.

Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlige overlæge Sumangali Chandra Prasad på mail: sumangali.chandra.prasad@rsyd.dk

Samtaler
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 15. juni 2023.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Odense Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Tidsbegrænset ansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Odense Universitets Hospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 06-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=198&ProjectId=225473&DepartmentId=6877&MediaId=2511&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5837501

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet