Bliv juridisk ekspert på Husdyr- eller Industriområdet i Miljøstyrelsen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Der er i disse år et stigende fokus på vores miljø. Samtidigt skal der være den rette balance ift. erhvervets interesser og vækstmuligheder. Vil du være garanten for den juridiske kvalitet i dette arbejde? Har du lyst til og mod på at være eksperten, der rådgiver både dine miljøfaglige kolleger og vores departement, reviderer bekendtgørelser og deltager i udviklingsprojekter? Har du lyst til at indgå i en enhed, hvor vi med stort engagement og med vægt på samarbejde prioriterer at levere en høj kvalitet?

Så er jobbet som jurist i Miljøstyrelsens enhed ”Erhverv” måske noget for dig.

Stillingerne
husdyrområdet overtager vi pr. 1. maj en række nye og spændende opgaver, der hidtil har ligget i Miljøministeriets departement, bl.a. inden for klima- og miljøteknologi og forskning og udvikling, ligesom vi overtager ansvaret for de grundlæggende bekendtgørelser på området (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og husdyrgødningsbekendtgørelsen). Med opgaverne følger samtidigt et større ansvar for faglig betjening af vores departement og det politiske niveau omkring fremtidens regler og rammer for husdyrproduktion. Teamet står derfor over for en spændende tid, hvor vi vokser fra i dag 6 til fremover 11 medlemmer, både agronomer og jurister. Derfor søger vi flere jurister til vores ”Husdyrteam”.

Industriområdet søger vi en jurist til vores ”Godkendelsesteam”. Der er i dag 9 medlemmer af teamet, både jurister og naturvidenskabelige kolleger. Teamet udformer regler om miljøgodkendelse af industrivirksomheder, og aktuelt står vi over for en stor opgave med implementering af det kommende reviderede Direktiv for Industrielle Emissioner (IE-direktivet). Godkendelsesteamet har også ansvaret for en række andre bekendtgørelser, der regulerer virksomheders miljøforhold, fx autoværksteds-, risiko- og PRTR-bekendtgørelsen. Stillingen er også tilknyttet den del af vores ”Luftteam”, der vedrører luftforureningen fra industrien.

For alle stillinger gælder det, at du i tæt samarbejde med kolleger, både jurister og naturvidenskabelige, vil skulle arbejde med regelfortolkning og juridiske afklaringer af både miljøfaglig og generelt offentligretlig karakter. Du vil også skulle revidere bekendtgørelser og vejledninger, indgå i udviklingsprojekter og håndtere bestillinger fra vores departement. Vi har i begge teams også en omfattende vejlednings- og kommunikationsopgave, og vi besvarer henvendelser fra pressen.

Vi lægger vægt på at skabe optimale rammer for et højt fagligt juridisk miljø, hvor sparring og vidensdeling omkring retlige forhold er central for den måde, styrelsens jurister løser opgaver på. Du vil derfor indgå i et tæt samarbejde med enhedens og styrelsens øvrige jurister, og du vil få mulighed for at tage aktivt del i styrelsens tværgående juridiske netværk. Derudover vil du også have et tæt samarbejde med fagjurister i Miljøministeriets departement.

Enheden Erhverv
I Erhverv er det vores mission at arbejde for mindre forurening fra produktion, forbrug og transport og samtidigt skabe rammer for grøn vækst i dansk erhvervsliv. Vi dækker derfor en bred palette af virksomhedstyper i byerne, på landet og på havet, og vi benytter en vifte af virkemidler, såsom regulering, tilladelser, vejledning, tilsyn, partnerskaber, digital selvbetjening og tilskud, der til sammen giver mulighed for at udvikle sammenhængende løsninger til fremme af den grønne omstilling. Vi er pt. ca. 75 medarbejdere + en række studenter, heraf to kontorchefer og 5 funktionsledere. Vi er organiseret i teams.

Kvalifikationer
Du er en skarp jurist med stor interesse for det offentligretlige område, og du har gerne erfaring med fortolkning af kompliceret lovgivning og forvaltningsretlige spørgsmål. Det vil være en fordel, hvis du også har erfaring med udarbejdelse af bekendtgørelser – eller som minimum lyst til at lære det.

Derudover forventer vi, at du:

  • Er god til at arbejde struktureret og målrettet.
  • Evner at gennemskue og løse vanskelige juridiske problemstillinger.
  • Kan forholde dig til flere forskellige samarbejdsparter og etablere gode samarbejdsrelationer.
  • Trives med komplicerede opgaver, hvor langt de fleste vil kræve fordybelse og analytisk sans med samtidig opmærksomhed på at kunne skabe resultater.
  • Er en dygtig formidler og kan kommunikere juridiske budskaber på en forståelig måde.
  • Har lyst til at arbejde tværfagligt med kollegaer med højt engagement for vores opgave.
  • Er en god kollega med et godt humør, der tager aktivt del i enhedens videndeling og sparring.
Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner.

Tjenestestedet vil være på Tolderlundsvej 3-5, Odense.

Miljøstyrelsen har gode fleksible arbejdsvilkår med flekstid og gode muligheder for hjemmearbejde.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om opgaverne i Husdyrteamet, er du velkommen til at kontakte kontorchef Bettine Aundrup på tlf. 22 84 46 75, funktionsleder Sune Bekker-Hansen på tlf.
30 61 01 28 eller jurist Maria Bøg Abildskov på tlf. 20 29 11 59.

Hvis du vil mere om opgaverne i Godkendelsesteamet, er du velkommen til at kontakte kontorchef Susanne Ulrich på tlf. 29 13 22 49, funktionsleder Lise Lock Harvig på tlf.
23 82 24 69 eller jurist Elisabeth Bergstrøm Eggersen på tlf. 20 32 99 26.

Sådan søger du stillingerne
Du søger stillingerne online ved at sende din ansøgning, CV og eksamensbevis m.m. senest den 10. marts 2024.

Vi planlægger at holde samtaler den 14. marts 2024.

Du må gerne markere i din ansøgning, om du er interesseret i stillingerne i begge teams eller kun i det ene team.

Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse.

Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 1200 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 700 arbejdspladser har til huse i Odense. Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Odense Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

MILJØSTYRELSEN, Tolderlundsvej , 5000 Odense C

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5998379

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet