Afdelingsleder til specialafdeling på Rosengårdskolen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at stå i spidsen for en skole, hvor vi udlever stærke fællesskaber og mangfoldighed? Så er det måske dig, vi skal byde velkommen i vores ledelsesteam. Vi søger en afdelingsleder til vores specialafdeling Fønix på Rosengårdskolen.

Fønix er igennem en årrække vokset i elevtal og dermed også i antallet af medarbejdere, som nu består af 50 fuldtidsstillinger. Derfor har vi brug for at øge ledelseskraften i afdelingen. Du vil blive den ene af to ligestillede afdelingsledere, hvor I sammen skal fordele opgaverne imellem jer. Du skal derfor have mod på at implementere denne nye to-lederstruktur med vores eksisterende afdelingsleder.

Herudover bliver du en del af Rosengårdskolens lederteam, som foruden afdelingslederen i Fønix består af skoleleder, afdelingsleder for børnemiljøet og afdelingsleder for ungemiljøet. Vi har stor fortrolighed og højt til loftet i ledelsesteamet, og vi støtter og anerkender hinanden i vores ledelsesgerning. Vi hjælper hinanden med at kvalificere løsninger og beslutninger, der skal træffes i de enkelte afdelinger, og du skal derfor være interesseret i at arbejde for hele Rosengårdskolen såvel som for din egen afdeling. Vi ser vores lederteam som et læringsrum.

Som afdelingsleder i Fønix bliver du en naturlig del af skoleafdelingen og Børn- og Ungeforvaltningen. Både i almen- og i specialregi arbejder vi tværgående med fælles projekter og sammenhængskraft i hele kommunen.

Om Rosengårdskolen og Fønix
Alle børn har ret til et godt børneliv, hvor de har mulighed for at lære og udvikle sig både fagligt, socialt og personligt. Vi tror på den gode barndom i fællesskab med andre har en værdi i sig selv. Stærke børnefællesskaber styrker børns udvikling og muligheder for at tage del i samfundet omkring dem.

Rosengårdskolen er en folkeskole med i alt 500 elever og 110 ansatte. Vi har to spor i den almene afdeling (0. – 9. klasse) og omkring 90 elever i vores Fønix.
Fønix er en heldagsafdeling til børn med særlige undervisningsbehov på grund af fysiske- og eller psykiske funktionsnedsættelser, og overordnet er der to grupper af elever.
Den ene er elever med fysiske og/eller kognitive funktionsnedsættelser fx cerebral parese, muskelsvind og rygmarvsbrok. Den anden gruppe er elever med funktionsnedsættelser i form af specifikke indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at mange af disse elever fx har svært ved at regulere sig selv, har opmærksomhedsforstyrrelser, koncentrationsbesvær og en lav arbejdshukommelse. Det er børn og unge, som profiterer af en tydelig og klar struktur i et kendt miljø med tydelige og nære relationer.

I Fønix arbejder vi med en anerkendende og neuropædagogisk tilgang til eleverne. Vi er bevidste om, at alle har forskellige forudsætninger og ser mangfoldighed som en styrke.  På Rosengårdskolen har vi fokus på, at tilgangen til vores elever har afsæt i Low Arousal. Det er i særlig grad væsentligt for vores elever i Fønix.

Rosengårdskolen er fællesskabets skole. Vi tror på, at trivsel, faglighed og dannelse skaber livsduelige mennesker. Dette er grundlaget for arbejdet på hele vores skole. Vi arbejder ud fra et inkluderende tankesæt, alle elever skal opleve sig som en værdifuld del af et fællesskab. Samtidig sætter vi stort fokus på fagligheden i kerneopgaven, og vi prioriterer det praktisk-musiske område højt med bl.a. musikalsk førskole for områdets børnehuse og morgensang i børnemiljøet og Fønix

Sammen med den eksisterende afdelingsleder får du ansvaret for

 • Den pædagogiske ledelse og udvikling af Fønix
 • Personaleledelse for en del af medarbejderne i Fønix
 • Tæt opfølgning på elevsager
 • Den fagdidaktiske udvikling
 • Den daglige drift i afdelingen, administrative opgaver fx skemalægning
 • Fagfordeling for din afdeling og i sammenhæng med helheden, hvilket sker i tæt samarbejde med skolens ledelsesteam.
 • Understøtte at afdelingen har opdateret specialpædagogiske viden i relation til de visiterede elever
Derudover kan du selv være med til at præge dine arbejdsopgaver i koordinering med det øvrige ledelsesteam. 

Om dig
Du har en relevant uddannelse og gerne en diplomuddannelse i ledelse. Du har kendskab til det specialpædagogiske felt som enten medarbejder eller leder, og du forstår det værdifulde i et specialiseret undervisningsmiljø.

Som person er du en samlende figur, der kan engagere, motivere og inspirere dine medarbejdere. Du kender værdien af følgeskab og er derfor optaget af, at dit lederskab er involverende. Du inddrager gerne personalets viden og perspektiver i kvalificering af din ledelse.

Du formår at arbejde med forskellige faggrupper, herunder både lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere, og du skaber gode relationer i organisationen og med eksterne samarbejdspartnere, fx psykologer, socialrådgivere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Du motiveres af en omskiftelig hverdag med både kendte og uforudsete opgaver, og du er drevet af ønsket om at kunne gøre en forskel.

Vi forventer, at du:
 • har væsentlig erfaring fra folkeskolen, gerne ledelseserfaring
 • er detaljeorienteret og god til at sætte dig hurtigt ind i nye arbejdsopgaver
 • er interesseret i at blive en del af Rosengårdskolens kultur, samtidig med at du har blik for at bygge oven på de gode tiltag, vi allerede har i gang på skolen
 • har en anerkendende og nærværende ledelsesstil og møder medarbejderne med tillid, forståelse og opbakning
 • er god til at kommunikere i skrift og tale
 • leder med tillid frem for kontrol
 • ser styrken i, at vi som ledelsesteam arbejder som en helhed, der supplerer og udfordrer hinanden
 • er indstillet på, at dit lederskab skal balanceres mellem personaleledelse, koordination, administration, sagsbehandling og pædagogiske udviklingsprocesser
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Se en lille film om os på vores LinkedIn-profil.

Kom og besøg os
Hvis du har lyst til at søge stillingen, så kom forbi til et uformelt besøg. Du kan lave en aftale ved at ringe til skolens kontor på tlf.: 63 75 37 00. Følgende dage er sat af til besøg:

Den 14. og 15. november mellem kl. 16.00 og 17.00.
Den 20. november mellem kl. 15.00 og 16.00
Den 27. november mellem kl. 16.00 og 17.00
Vi sætter 30 min. af til samtale og rundvisning.

Ansættelsessamtaler
1. samtalerunde vil blive afholdt fredag den 15. december 2023 fra kl. 08.00-16.00.
2. samtalerunde vil blive afholdt mandag den 18. december 2023 fra kl. 11.00-14.00.
Du vil til samtalen blive bedt om at forholde dig til en case.

Ansøgningsfrist d. 10. december 2023.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Odense Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Odense Kommune, Stærmosegårdsvej 51, 5230 Odense M

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5937211

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet