Vær med til at tegne fremtiden for Ortopædkirurgisk Afdeling: Bliv chefsygeplejerske på OUH

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Ortopædkirurgisk afdeling på OUH søger chefsygeplejerske

  • Er du en ambitiøs og dynamisk sygeplejefaglig leder, der forstår at skabe resultater i samarbejde med cheflæge, personalet i afdelingen, direktionen og interne såvel som eksterne kolleger?
  • Vil du være med til at udvikle ortopædkirurgisk afdeling i fremtiden?
  • Vil du hjælpe med at flytte afdelingen ud på det nye OUH?
  • Være med til at udvikle Svendborg Sygehus som specialsygehus
Så er du måske vores nye chefsygeplejerske.

Det er OUH’s ambition at være patientens universitetshospital. Som universitetshospital udvikler og varetager vi både behandling, forskning og uddannelse på højt internationalt niveau inden for alle somatiske specialer og fagområder.

Som leder på OUH vil du være med til at vise vejen i forhold til at sætte patienten først ved at sikre, at medarbejderne er godt klædt på til opgaven. Vores ambition er sammenhængende patientforløb, der både rummer universitetshospitalets høje faglighed og den enkelte patients ønsker. Som leder på OUH er det derfor afgørende, at du inddrager patientens og de pårørendes perspektiver i det løbende udviklings- og forbedringsarbejde.

En vellykket flytning til det nye OUH er en højt prioriteret opgave for hele OUH i de kommende år. Forberedelsen, flytningen og den første tid på det nye OUH vil berøre alle ansatte og er derfor også en væsentlig opgave for dig som leder på OUH.

Mere om opgaven
Ortopædkirurgisk afdeling er en af landets største ortopædkirurgiske afdelinger. Afdelingen er beliggende på 2 matrikler (Odense og Svendborg), og varetager højt specialiseret udredning, behandling, pleje, genoptræning og af patienter primært fra Region Syddanmark. Herudover har afdelingen landsfunktion i replantations- og pleksuskirurgi. Afdelingen har samtidig behandling på hovedfunktionsniveau af patienter fra Fyn.
Afdelingen er organiseret med 2 sengeafsnit – et i Odense og et i Svendborg. Desuden har afdelingen eget operationspersonale på operationsgangen i Odense og en omfattende ambulantaktivitet på begge matrikler.
Afdelingen har tæt samarbejde med de anæstesiologiske afdelinger, radiologien, neurokirurgi og de to FAM-afdelinger. Desuden har afdelingen tæt samarbejde med geriatrisk afdeling i Svendborg omkring patienter med hoftenære frakturer.

Afdelingen har en omfattende tværfaglig forskningsaktivitet med både nationale og internationale samarbejder. Det sygeplejefaglige nationale netværk er stærkt organiseret i VIDOKS (Videncenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje).

Læs mere om stillingen i den uddybende stillingsbeskrivelse.

Om dig
Vi søger en chefsygeplejerske med solid ledererfaring. Du har relevant lederuddannelse på master- eller kandidatniveau eller ønske om at erhverve det. Du arbejder aktivt på at fremme og styrke det tværfaglige samarbejde i afdelingen, samt med en inspirerende og anerkendende lederstil.
Du er en synlig leder, der tydeligt forstår at kommunikere afdelingens visioner og inddrager personalet i at udvikle afdelingen mod målene.
Du arbejder aktivt for at skabe et motiverende arbejdsmiljø, og ser samarbejdet med de tillidsvalgte som en styrke for at opnå gode resultater.

Du har økonomiforståelse og kan forvalte personalemæssige og økonomiske ressourcer. Du er bekendt med at styre personaleressourcen gennem fremmødeplaner.

Du besidder stærke sygeplejefaglige kompetencer, og har et strategisk og klinisk blik for at udvikle sygeplejen i en stor ortopædkirurgisk afdeling.

Du er vant til at arbejde med forandringer og forandringsprocesser – gerne med kendskab til værdisæt og redskaber i Den Syddanske Forbedringsmodel.

Du er ventet og velkommen
Som ny chefsygeplejerske på OUH bliver du taget godt imod gennem vores onboarding-program for afdelingsledere ’Ventet og Velkommen’. Du får en veltilrettelagt første tid i jobbet, hvor der er taget hånd om praktiske forhold og fx muligheder for ledelsesmæssig sparring – kort sagt din samlede faglige, sociale og kulturelle integration i organisationen OUH.

Ansøgning, løn- og ansættelsesforhold
Stillingen søges elektronisk via TalentRecruiter. Ansøgningsfristen er 17. maj 2024. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 29. maj 2024 og den 3. juni 2024 for henholdsvis første og anden samtalerunde.
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Lederforeningen i DSR.
Tiltrædelse 1. august 2024 eller efter aftale. Ansøger skal være indstillet på at gennemføre en personlighedstest, og vi indhenter referencer efter aftale.

Kontakt os
Du er velkommen til at kontakte:

  • Cheflæge Lonnie Froberg. Telefon: 20 28 03 21
  • Direktør Mathilde Schmidt-Petersen. Telefon: 22 88 54 98

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Odense Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Odense Universitets Hospital, J.B. Winsløws Vej, 5000 Odense C

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6033507

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet