Pædagogmedhjælper søges til dynamisk børnehus med fokus på børns udvikling og inklusion

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Hvis du selv og andre oplever dig som en medhjælper, hvor glæden i dit arbejde får stoltheden frem i dig, når du ser, hvordan børnene udvikles gennem dit samspil, og at du er villig til at lære, så er du måske den, vi har brug for.

I Lærkereden og Fuglereden søger vi en pædagogmedhjælper på 35 timer ugentlig.

Om os
Visionen i Tarup-Pårup er, at vi oplever os som én institution, så vi kan være en dynamisk organisation, som kan matche krav og forventninger. Ansvaret for at sikre høj kvalitet i den daglige praksis ligger hos pædagogerne i samarbejde med pædagogmedhjælperne.

Du skal som pædagogmedhjælper være med til at sikre tæt opfølgning på mål og resultater og være medskaber af en systematisk dokumentations- og evalueringskultur, som ligger i arbejdet med den nye styrkede læreplan.  

Vi tager udgangspunkt i den fagfaglige tilgang i forhold til opgaveløsning – altså professionen. Det betyder, at forventningerne til dig som pædagogmedhjælper er, at du holder dig opdateret i nyeste evidens- og forskningsbaseret viden fx gennem læsning og sparring med pædagogerne. Ligeledes skal du holde dig orienteret om den samfundsmæssige tendens og de politiske strømninger, da dette har betydning for dagtilbuddets udvikling og dermed vilkårene for, hvordan kerneopgaven kan og skal løses.

Vi arbejder med stor vægt på Odense Kommunes strategi for det Sammenhængende Børne - og Ungeliv og Odense Kommunes Inklusionsstrategi og Dannelsesstrategi.

Det betyder:

 • Der skal altid være fokus på kerneopgaven, så du hele tiden udvikler børnenes leg og læringsmiljøer til gavn for det enkelte barn og de betydningsfulde fællesskaber.
 • En faglighed funderet i en inkluderende tankegang og den fællesskabende pædagogik.
 • Vi vægter veksling mellem det formelle og uformelle læringsmiljø.
 • At de udendørs læringsmiljøer vægtes lige så højt som de indendørs, både i tid og sted.
 • At vi arbejder med relationskompetencer.
 • At du som ansat har et stort ansvar for, at børnehuset fungerer som en helhed.
Om Børnehusene
Lærkereden er et børnehus med 12 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. Herudover er Lærkereden et af Odense Kommunes ressource huse, hvilket betyder, at der er 3 visiterede børn med særlige behov. Børnene er en del af det samlede hus, og det giver en særlig pædagogisk opgave for medarbejderne.

Fuglereden er et børnehus med 2 børnehavegrupper med i alt 44 børn i et dejligt hus med gode indrettet læringsmiljøer og et skønt udeareal.

I begge børnehuse er vi en stolt og engageret medarbejdergruppe, som gør vores yderste for at løse vores kerneopgave hver dag. Vores kommunikation, planlægning, dokumentation og evaluering tager altid udgangspunkt i barnet, læringsgruppen eller læringsmiljøet. Vi er meget bevidste om, hvorfor vi handler som vi gør. Vi stiller faglige krav til hinanden, og tager gerne en god snak om hvorfor og dernæst hvordan. Vi holder aftaler, vi er loyale og taler altid til hinanden frem for om hinanden.

Vi holder vores aftaler; det styrker vores sociale kapital samtidig med at det gør os i stand til at løse vores kerneopgave bedst muligt. Vi tager den bedste beslutning ved at alle byder ind. Det forventer vi også at vores kommende pædagogmedhjælper gør!

Om dig
Vi forventer, at du er faglig robust, hvilket betyder følgende for os:
  • Har en kommunikativ forståelse så du kan være i en professionel dialog med forældrene og kollegaerne.
  • Forstår dig på en didaktisk faglighed så du kan arbejde ud fra viden og har kompetence til at tilrettelægge og skabe optimale lærings- og udviklingsbetingelser for børnene i samarbejde med dit team.
  • Har indsigt i og kompetence til at anvende grundlæggende teorier og evidensbaseret viden i daglig praksis, og holder dig opdateret i den nyeste viden gennem læsning og sparring med kollegaer.
  • At du er i stand til at flytte dig selv og for at møde barnet i dets nærmeste udviklingszone.
 • At du har blik for de praktiske opgaver, såvel som de faglige.
 • At du ser dig selv som medansvarlig for et godt arbejdsmiljø og en høj social kapital og dermed tør gå i dialog – også om det, der kan være svært.
Arbejdstiden ligger i tidsrummet kl. 6.30 og 16.45, og du skal være fleksibel i forhold til begge dele.

Løn- og ansættelsesvilkår
 Ansættelse er pr. 1. august 2024 i begge huse.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Så er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Jakob Stenmann Hansen på 63 75 52 90, tryk 4. 

Det praktiske
Ansøgningsfrist er den 6. juni 2024. Vi afholder samtale den 7. juni 2024 om eftermiddagen.

Vi forventer, at du kontakter daglig pædagogisk leder Jakob Stenmann Hansen inden du søger stillingen for en uformel snak.

Stillingen skal søges elektronisk via nedenstående link - Søg stilling. 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Odense Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (35-35 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Odense Kommune, Fuglebakken 26, Snestrup, 5210 Odense NV

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 06-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6054967

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet