Nyt foreningssamarbejde på Fyn: Foreninger på tværs af kommunegrænser skal bidrage til at løfte børne- og ungeidrætten i Danmark

De tre foreninger har allerede haft de indledende møder om samarbejdet (Foto: DIF)
dato

DIF fortsætter med at finde spydspidsforeninger, der skal tegne ’Fremtidens Idræt for Børn og Unge’ i det historiske partnerskab med A.P. Møller Fonden. Foreningerne er sat sammen til klynger, og hen over kommunegrænsen mellem Odense og Nordfyn skal Odense Kammeraternes Sportsklub, Børnebasket Odense og Otterup Håndboldklub samarbejde om at udvikle deres børne- og ungemiljøer.

Med flere end 800.000 medlemmer under 18 år er Danmarks Idrætsforbund (DIF) den største børne- og ungeorganisation i Danmark.  

For at skabe endnu bedre idrætsmiljøer for børn og unge har DIF med støtte fra A.P. Møller Fonden startet ’Fremtidens Idræt for Børn og Unge’, og er nu i gang med at ansætte en række børne- og ungeansvarlige, der skal hjælpe foreninger til at styrke arbejdet med børn og unge. Blandt andet i Odense og Otterup, hvor Odense Kammeraternes Sportsklub, Børnebasket Odense og Otterup Håndboldklub er udvalgt til at være såkaldte spydspidsforeninger i projektet.  

“Vi er en lidt innovativ forening i forhold til at tænke let tilgængelige tilbud for børn og unge. Det håber jeg, at vi kan være en rollemodel på. Helt konkret tager vi foreningen med ud til børnene i stedet for omvendt, så vi skaber en masse små lokale hold i eksisterende faciliteter. Og så tager vi basketballen med ud på skolerne i skoletid,” siger William Bond, formand i Børnebasket Odense. 

Også tilknytningen til foreningen er mere fleksibel: 

“Vi har også lagt op til, at man kan gå til børnebasket på to måder. Den mere casual, hvor man kan dukke op en gang om ugen uden at spille kamp, og så en måde, hvor der er kamp og ekstra træning for dem, der vil mere. Og så er det muligt med ét kontingent at spille på flere hold på tværs af kommunen.” 

Fortsat uforløst potentiale
Klyngen er den første af sin slags på Fyn, og i DIF er der store forventninger til arbejdet. 

”Vi ser spændende potentialer i den her klynge, fordi vi ved, at alle tre foreninger er udviklingsorienteret og er klar på at sætte nye initiativer i søen. Det gælder både for de børn og unge som allerede er i deres foreninger, men også for dem, som ikke har fundet vejen til foreningsidrætten endnu. Vi tror på, at de tre foreninger imellem, vil kunne lade sig inspirere og lære af hinandens nuværende og kommende arbejde med børne- og ungemiljøerne, så vi også fra projektets side kan vise, at trods forskellighed i idrætterne, så kan der være gode gevinster ved at samarbejde med andre foreninger i lokalområdet eller fra andre byer." siger Martin Bro, der er faglig leder for de kommende børne- og ungeansvarlige. 

Som en del af det kommende arbejde håber Odense BørneBasket at blive bedre til at knytte børnenes forældre i klubben.  

“De uforpligtende tilbud smitter også lidt af på forældrene. Vi har mange forældre igennem, men de er ikke så ofte i foreningen. Så hvordan sætter vi det i system. Derudover vil vi gerne ud og være til stede endnu flere steder i kommunen, uden at det går ud over kulturen, fordi vi jo ikke har ét centralt klubhus,” siger William Bond, der også allerede har taget forskud på samarbejdet: 

“Vi havde allerede talt med OKS om et fælles pigearbejde, så det er spændende, om vi for eksempel kan tage det op igen og få et fælles fodslag,” William Bond. 

Foreningerne vil efter sommerferien begynde arbejdet med at finde deres kommende børne- og ungeansvarlig.  

Fakta om spydspidsarbejdet: 

 • I 2023 og 2024 udpeges et antal foreninger til at være spydspidsforeninger, hvor der skal udvikles og opsamles viden om de succesfulde børne- og ungemiljøer 
 • Foreningerne sættes sammen af 2-3 foreninger lokalt, der skal samarbejde om udviklingen 
 • Aktuelt er der 7 klynger i gang i Region Midtjylland og 5 i Region Sjælland, mens der i løbet af 2024 vil blive lavet klynger i Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden. 
 • Hver foreningsklynge får tildelt en børne- og ungeansvarlig, der skal stå for at drive udviklingsarbejdet og sørge for erfaringsdeling 
 • I denne klynge er det Odense Kammeraternes Sportsklub, Børnebasket Odense og Otterup Håndboldklub som skal samarbejde om en børne- og ungeansvarlig. 

Fakta om Fremtidens Idræt for Børn og Unge: 

 • A.P. Møller Fonden har bevilget 85 mio. kr. til projektet ’Fremtidens idræt for børn og unge’, der er udviklet af og drives af Danmarks Idrætsforbund.  
 • ‘Fremtidens idræt for børn og unge’ er et ambitiøst og omfattende projekt, som løber over de næste fem år.  
 • Danmarks Idrætsforbund er paraplyorganisation for 62 danske specialforbund.  
 • Under Danmarks Idrætsforbund er der i runde tal 6.000 børne- og ungdomsforeninger og 800.000 medlemmer under 18 år.   
 • Projektindsatserne er mange under følgende overskrifter: øge kapaciteten, trænerløfte og trivsel, involvering og rekruttering samt synlighed og videndeling.    
 • Se mere om programmet: www.dif.dk/bornogunge
Kilde: Danmarks Idrætsforbund