Bliv den miljøfaglige ekspert inden for husdyrproduktion og skab bæredygtige løsninger

Profilbillede
dato

Brænder du for de faglige problemstillinger mellem husdyrproduktion og miljøpåvirkning? Vil du være med til at understøtte den faglige udvikling af regler og rammer for fremtidens husdyrproduktion? Har du lyst til og mod på at være den miljøfaglige ekspert, der rådgiver vores departement, vejleder kommuner og tilrettelægger bestillinger til universiteterne vedr. ny viden til brug for klima- og miljøfaglig understøttelse af husdyrreguleringen? Har du lyst til at indgå i en enhed, hvor vi med stort engagement og med vægt på samarbejde prioriterer at levere en høj kvalitet?

Så er et job i Husdyrteamet i Miljøstyrelsens enhed ”Erhverv” måske noget for dig?

Stillingerne
Der er i disse år et stigende fokus på landbrugets påvirkning af miljø og klima. Samtidigt skal der være den rette balance i f.t. husdyrbrugenes produktions- og vækstmuligheder. Med forståelse for disse problemstillinger er vi i Husdyrteamet faglige eksperter på de komplekse miljøforhold for et husdyrbrug, og vi oversætter reglerne til virkelighedens behov, når vi står til rådighed for både kommuner og landbrugskonsulenter, eller når vi optager nye teknologier på Miljøstyrelsens teknologiliste. Pr. 1. maj har vi endvidere overtaget en række nye og spændende opgaver, der hidtil har ligget i Miljøministeriets departement, bl.a. inden for klima- og miljøteknologi og forskning og udvikling, ligesom vi har overtaget ansvaret for videreudvikling og vedligeholdelse af de grundlæggende bekendtgørelser på området (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og husdyrgødningsbekendtgørelsen). Med opgaverne følger samtidigt et større ansvar for faglig betjening af vores departement og det politiske niveau omkring fremtidens regler og rammer for husdyrproduktion.

Vores i forvejen meget velfungerende Husdyrteam står derfor over for en spændende tid, hvor vi er i gang med at vokse fra 6 til fremover 11 medlemmer, både teknikere og jurister. Teamets arbejdsform er præget af samarbejde og tillid og med fokus på at skabe resultater af høj faglig kvalitet.

Vi søger to nye kolleger til teamet.

Enheden Erhverv
I enheden Erhverv er det vores mission at arbejde for mindre forurening fra produktion, forbrug og transport og samtidigt skabe rammer for grøn vækst i dansk erhvervsliv. Vi dækker derfor en bred palette af virksomhedstyper i byerne, på landet og på havet, og vi benytter en vifte af virkemidler, såsom regulering, tilladelser, vejledning, tilsyn, partnerskaber, digital selvbetjening og tilskud, der til sammen giver mulighed for at udvikle sammenhængende løsninger til fremme af den grønne omstilling. Vi er pt. ca. 75 medarbejdere + en række studenter, heraf to kontorchefer og 5 funktionsledere. Vi er organiseret i teams.

Kvalifikationer
Du er en erfaren og fagligt stærk agronom, kandidat i husdyrvidenskab eller tilsvarende naturfaglig profil med kendskab til forskning, landbrugets forhold og reguleringen af husdyrbrug. Du har måske erfaring fra husdyrrelaterede faglige projekter inden for forskning, eller kommer måske fra en stilling som miljøkonsulent i en landboforening, eller som sagsbehandler i en kommune. Du har meget gerne indgående kendskab til et eller flere af følgende områder: Miljøteknologier og klimavirkemidler incl. deres virkning og udvikling i forhold til husdyrproduktionen, ammoniakemission fra husdyrbrug og ammoniakdepositions betydning for natur; lugt og spredningsmodeller; anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) eller andet.

Derudover forventer vi, at du:

  • Er god til at arbejde struktureret og målrettet.
  • Evner at gennemskue og løse vanskelige problemstillinger med samtidig opmærksomhed på effektivt at kunne skabe resultater.
  • Har erfaring med eller evner for at arbejde i en politisk styret organisation.
  • Kan forholde dig til flere forskellige samarbejdsparter og etablere gode samarbejdsrelationer både internt og eksternt.
  • Er en dygtig formidler og kan kommunikere faglige budskaber på en forståelig måde.
  • Har lyst til at arbejde tværfagligt med kollegaer med højt engagement for vores opgave.
  • Er en god kollega med et godt humør, der tager aktivt del i enhedens videndeling og sparring.
Løn og ansættelsesvilkår
Tjenestestedet vil være på Tolderlundsvej 3-5, Odense.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten), Fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer – Det Statslige Område samt tilhørende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) eller Fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 Centralorganisation af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) samt tilhørende organisationsaftale for jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet.

Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner. Der kan blive tale om både varig og midlertidig ansættelse.

Miljøstyrelsen har gode fleksible arbejdsvilkår.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om opgaverne i Husdyrteamet, er du velkommen til at kontakte kontorchef Bettine Aundrup på tlf. 22 84 46 75, funktionsleder Sune Bekker-Hansen på tlf. 30 61 01 28 eller agronom Mette Baadegaard på tlf. 30 89 10 87.

Sådan søger du stillingerne
Du søger stillingerne online ved at sende din ansøgning, CV og eksamensbevis m.m. senest d. 4. august 2024. Vi planlægger at holde samtaler d. 8. august 2024.

Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse.

Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 1200 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 700 arbejdspladser har til huse i Odense. Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Odense Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

MILJØSTYRELSEN, Tolderlundsvej , 5000 Odense C

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 04-08-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6074288

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet